Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti

Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti

Laisvės kovų istorijos programos integracija į mokomuosius dalykus 10 klasėje 2017-2018 m. m.

Žmogaus saugos ugdymo bendrosios programos integravimo į 1 – 4 klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinį planas

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos integravimas 1 – 4 klasėse 2017 – 2018 m. m.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos integravimas 5- 8 klasėse 2017 – 2018 m. m.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos integravimas 9-10 klasėse 2017 – 2018 m. m.

Vasario mėnesio veiksmų planas 2018 m.

Balandžio mėnesio veiksmų planas 2018 m.

Gegužės mėnesio veiksmų planas 2018 m.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Birželio mėnesio veiksmų planas 2018 m.

 Vasaros užimtumo planai 2018 m.

Ugdymo proceso organizavimas 2018 – 2019 m.m.

Pradinio ugdymo plano lentelė 2018-2019 m.m.

Pagrindinio ugdymo plano lentelė 2018-2019 m.m.

Pagrindinio ugdymo planas 2018-2019 m.m.

Pradinio ugdymo planas 2018-2019 m.m.

2018–2019 mokslo metų įskaitos, brandos egzaminų, PUPP, NMPP ir kitų patikrinimų tvarkaraštis

 Ugdymo proceso organizavimas 2018 – 2019 m.m.

Laisvės kovų istorijos programos integracija į mokomuosius dalykus 10 klasėje 2018 – 2019 m. m.

Žmogaus saugos bendrosios programos integravimo į 1 – 4 klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinį planas 2018 – 2019 m. m.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos integravimas 1-4 klasėse 2018 – 2019 m. m.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos integravimas 5-8 klasėse 2018 – 2019 m. m.

Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos integravimas 9-10 klasėse 2018 – 2019 m. m.

Lapkričio mėn. veiksmų planas 2018 m.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir prevencijos programa

Laisvės kovų istorijos programos integracija 10 klasėje

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų planas 2019-2020 m. m.

Pagrindinio ugdymo planas 2019-2020 m. m. (Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti)

Jungtinių klasių pradinio ugdumo planas 2019-2020 m. m.

 Pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2019-2020 m. m.

Veiksmų planas gegužės mėn. 2020m.

Veiksmų planas sausio mėn. 2021m.

Veiksmų planas vasario mėn. 2021m.

Veiksmų planas kovo mėn. 2021m.

Veiksmų planas balandžio mėn. 2021m.

Veiksmų planas birželio mėn. 2021m.

 

Paieška

Pamokų laikas

  • 1. 8.25 - 9.10
  • 2. 9.20 - 10.05
  • 3. 10.15 - 11.00
  • 4. 11.30 - 12.15
  • 5. 12.25 - 13.10
  • 6. 13.20 - 14.05
  • 7. 14.15 - 15.00

Dabar naršo

Dabar svetainėje 5 svečiai (-ių) ir narių nėra

Vardadieniai